Tuesday, 17 April 2012

Cos ní maith le Gmail an Chuallacht.

Hey Hey,

Cén chaoi ina bhfuil sibh? Súil agam go bhfuil sibh go maith! :) Tá deireadh na bliana ag druidim linn, Cá ndeachaigh an t-am?! 

1) Beidh "Géilí" ar siúl i Maigh Nuad san SU ar an 19ú Aibrean, Deardaoin, mar chuid den Seachtain Bhróid.
Ar fhreastal tú ar Choláiste Samraidh le linn d'óige? An bhfuil An Dreoilín ar eolas agat? An bhfuair tú an shift taobh thiar den halla?
Muna bhfuil an taithí seo faighte agat, ní mór duit a bheith i lathair! Beidh ceol ón Trad Soc agus an Trad Ensemble ar an oíche (Fancy, tá’s’am!) le taispeantas damhsa ó Dance Soc! Doirse ag 20:30! An-oíche atá geallta!

2) Tá deireadh na bliana ag druidim linn agus sé orainn slán a rá leis an gcoiste s'againn, agus Coiste nua a chur le chéile. Má tá suim agat a bheith ar an gCoiste don bhliain seo chugainn, ní mór duit a bheith i lathair ar an Oíche agus óráid a dhéanamh. Molaim go láidir pairt a ghlacadh agus post a fháil ar an gCoiste, uaireanta bíonn sé deacair ach is fiú é, faigheann tú cairde nua agus is taithí iontach é.
-Uachtarán:
-Rúnaí:
-Cisteoir
-Oifigeach Siamsaíochta
-Oifigeach Caidrimh Phoiblí
-Oifigeach SábháilteachtaBeidh sé ar siúl san SU Meeting Room 3& 4 (Thuas staighre) AG 19:00. Beidh roinnt Bia agus sólaistí ar fáil ar an Oíche fosta! B'fhiú a bheith i lathair chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh! Beidh vótáil ar siúl ar Bunreacht na Cuallachta fosta, atá iniata leis an r-phost seo. Má tá moladh ar bith ag éinne, seol r-phost ar ais chugainn ag cuallacht@nuimsu.com.

Mar fhocail scoir, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil do chách as ucht na tacaíochta i rith na bliana. Tá súil agam gur bhain sibh uilig taitneamh as an bhliain.
Géilí Deardaoin 20:30 SU
CCB Dé Luain 19:00 SU 3&4

John Ó Liodáin
Uachtarán
Cuallacht Cholmcille.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey Lads!
How is everyone? Year is nearly over, what happened!
1) 
Cuallacht Cholmcille and MSU L.G.B.T.Q will be holding a Géilí on Thursday 19th of April in the SU bar as part of Pride week!
Maybe you attended a Gaeltacht course in your teenage years? Evenings spent learning An Dreoilín and getting the Shift behind the hall!
If you don't have this vital life experience, then attendance is compulsory!  Music provided by Trad Soc and The Trad Ensemble with a dance exhibition from Dance Soc, and the Cuallacht will have suitably ironic spot prizes throughout the night! Doors will be open from 20:30 and it promises to be a great night!

2) The end of the year is near and it's time to say goodbye to the Coiste of 2011/2012 and elect a group to carry on the work next year! We fully recommend taking part, it's a lot of work, but it is a great experience and a way of meeting new people on campus! If you have an interest in being a committee member then you must stand for election on the night and make a speech detailing why you would be good for the position.
The positions to be decided by secret ballot include:
-Uachtarán (President)
-Rúnaí (Secretary)
-Cisteoir (Treasurer)
-Oifigeach Siamsaíochta (Entertainment Officer)
-Oifigeach Caidrimh Phoiblí (Public Relations Officer)
-Oifigeach Sábháilteachta (Safety Officer)
 We also be celebrating the events of the year with loads of Pizza and “Refreshments”, and a review of the year! Plus we’ll be having a vote on our proposed new constitution which is attached with this email. If you have any suggestions for the constitution email cuallacht@nuimsu.com.

As an end note, I would like to thank everyone for the support shown to the Cuallacht during the year and hope all our members have enjoyed this years events.

Le gach dea-ghuí

John Ó Liodáin
Uachtarán
Cuallacht Cholmcille

Sunday, 8 January 2012

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA

A chairde,

Tá's'againn go bhfuil sibh i mbun stáidéir faoi lathair ach má tá
noimead sa bhreis agaibh, bheinn fíor-bhuíoch dá léifeadh sibh an
r-phost seo. Go n-éirí go geal libh sna scrudaithe!

Tá baol ann go mbeidh an rialtas ag laighdú Acht na dTeanga Oifigiúla-
An bunchloc atá againn mar Gaelgeoirí le seirbhísí a fháil. D’fhógair
an Rialtas le deanaí go bhfuil sé i gceist acu Oifig an Choimisinéara
Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid
feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá
phlean athchóirithe don earnáil poiblí. Níl aon amhras air ach go
lagódh sé seasamh an choimisinéara a bheith lonnaithe in oifig bheag
laistigh d’oifig mhór. Caithfimid chur i gcoinne an moladh seo.

Rinneadh iarracht laghdú a thabhairt don Ghaeilge don Ardteist, ach
chuireamar stop le sin. IS FÉIDIR LINN stop a chur leis an laghdú seo
freisin.

Tá suirbhé cruitheatha ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha le ceisteanna a
chur ar an phobail faoi seo. Táimid ag iarradh an méid freagraí is gur
féidir linn a fháil le thaispeáint go bhfuil seirbhísí as Gaeilge
tábhachtach dúinn.

Má tá ceist ar bith agaibh, déan teangmháil linnn ag cuallacht@nuimsu.com.

Líon an suirbhé anseo le bhur dtoill chomh luath agus is feidir -
http://bit.ly/Suirbhe
 


Is mise le meas,

John Ó Liodáin
Cuallacht na Gaeilge Má Nuad

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Chairde,

Apologies for annoying you during exams but if you have a spare minute
we would be grateful if you could read this email. Best of luck in the
exams.

The government announced proposals to scrap the Coimisinéir Teanga,
and add its functions to that of the regular Ombudsman, this decision
would be a major step back in the campaign for Irish language rights
as the Coimisinéir teanga acts as a watchdog to make sure that public
bodies comply with the official languages act. We must act against
this decision and show that we will not be silent while the government
attempt to decrease the status of the language.

The Department of Finance has published a survey to ask the public's
opinion of Irish language services under the remit of the language
commissioner. I would be very grateful if you took a minute to fill it
out and show that the continuation of Irish language services is
important.

Is mise le meas.

John Ó Liodáin
Cuallacht na Gaeilge

Monday, 19 December 2011Lá brónach sa Korea Thuaidh
 Más buan mo
chuimhne cairde a bhí an tír seo agus an teanga Gaeilge agus an deachtóir brúidiúil Kim Jong Il. D'aistrigh mé a amhráin is fearr "No Motherland Without you" ón Chóréis go dtí an Ghaeilge i gcuimhne dó. :( :( :(
Brúigh tú an stoirm dian,
Rinne tú creidmheach asainn, a comrade Kim Jong il,
Ní féidir linn a bheith beo gan thú,
Ní leanfeadh ár dtír gan thú,
Braitheann ár dtodhchaí agus ár ndóchas ort,
Braitheann cinniúint an phobail ort, a comrade Kim Jong il,
Ní féidir linn a bheith beo gan thú,
Ní leanfeadh ár dtir gan thú,
Fiú má tá athruithe ceadta n-amanna ar fud an domhain,
Creideann daoine ionat,
a comrade Kim Jong il,
Ní fhéidir linn a bheith beo gan thú,
Oooooohhhhhhh ár gcomrade Kim Jong il ,
Ní leanfeadh ár dtir gan thú.

Wednesday, 14 December 2011

Oifigeach na Gaeilge i mbaol.


A chairde,
Tá moladh ag AMLÉ (Aontas na Mác Léinn in Éirinn/ USI) chun fáil réidh leis nó ag ísliú stádas an tOifigeach Gaeilge sa bhunreacht nua. Chuirfeadh an moladh seo an teanga i mbaol agus dheanfadh sé an dochar do phobal na Gaeilge, go hairithe dóibh siúd atá i mbun stáidéir ag na coláistí AMLÉ , Ollscoil na hÉireann Má Nuad san áireamh. Ní mór dúinn seasamh i gcoinne an moladh seo. Bheinn fíor bhuíoch dá gcuirfeadh sibh an r-phost seo ar aghaidh chuig campaigns@usi.com agus president@usi.ie roimh 17:00 amárach.

Beirigí bua,

An Chuallacht

“A chara,

Tá AMLÉ ag cur deireadh, nach mór, leis an tOifigeach Gaeilge, cé go bhfuil an ról lárnach i saol na Gaeilge agus saol na Mic Léinn. Níor chóir go dtarlódh a leithéid. Is cuid lárnach é an tOifigeach Gaeilge agus tugann an ról guth do mhuintir na Gaeilge, dóibh siúd atá i mbun staidéar ag na Coláistí AMLÉ ach go hairithe. Molaim go láidir daoibh athbhreathnú a dhéanamh ar an moladh seo.
Le meas,
(Ainm & Coláiste)

Monday, 12 December 2011

Céilí na Nollag.

Dia dhaoibh!

Dean anseo! Tá Jenny... gnóthach... Níl sí i mála áit éigin nó aon rud mar sin... ar aon nós! Conas atá sibh ar fad? Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag déanamh a lán staidéar do na scrudaithe anois... LOL...

So céard atá á dhéanamh ag an gCuallacht?? Bhuel....

LITREACHA MÓRA DEIRGE (yeah tá a fhios agam )

CÉILÍ NA NOLLAG!!!!!! Tá céilí eagraithe ag Conradh na Gaeilge agus na cumainn uilig an Máirt seo chugainn sa Village ar Sráid Camden! Beidh muid ag díol ticeidí ar an Luain seo taobh amuigh de sheomra na gaeilge, san arts Block díreach in aice le Bewley's Coffee dock, 'sé €3 ar na ticéidí agus beidh bus eagraithe chun gach duine a thabhairt ar ais go Maigh nuad ina dhiadh an chéilí, ní mór d'einne atá ag iarraidh an bus ar ais go Maigh nuad a fháil, €10 a thabhairt duinn roimh ré chun cinntiú a dhéanamh nach bhfuil sibh fágtha sa Big Shmoke ar an oíche! 

An-oíche atá geallta leis na cumainn uilig! Deis iontach chun bualadh le daoine nua agus an shift a fháil (trí mheain na Gaeilge).
Beidh muid ag bualadh le chéile ag Seomra na Gaeilge ag a 7 ar an oíche i gcóir Fáiltiú Fíon agus píosa beag craic, sula théann muid le chéile chuig an staisúin traenach. Beidh muid ag dul ar an traen ag 20:30 ón staisúin traenach i Maigh nuad!

Molann an Chuallacht go laidir pairt a ghlacadh san imeacht seo toisc nach mbeidh imeacht eile mar seo eagraithe againn go dtí Mí Eanair, i.e ina dhiadh na scrudaithe!!
So an plean ná....... Ticéidí €3 taobh amuigh den Seomra na Gaeilge ar an Luain. Bualadh le chéile ag a 7 ag Seomra na Gaeilge. Traen ag 20:30. Céilí ag 21:30. =)
http://www.facebook.com/#!/events/254092937978698/
 


Má tá céist ar bith agaibh faoin chéilí, ná bíodh drogall oraibh dul i dteagmhail linn!
Nollaig Shona agus Athbhliain faoi Mhaise Daoibh go leir!!

Le gach dea-ghuí
Dean & An Chuallacht!!

Twitter: @CuallachtMaNuad
Blag: cuallachtnagaeilgemanuad.blogspot.com
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dia dhaoibh!

Dean here! Jenny is..busy...definitely not trapped in a bag or anything...How are yee? Hope everyone is busy studying LOL.

So what are the Cuallacht up to??....

BIG RED LETTERS (dramatic I know )

CÉILÍ NA NOLLAG!!!!!! ! A MASSIVE céilí is taking place in the Village on Camden street on tuesday night organised by Conradh na Gaeilge and the Irish Socs, tickets are 3euro and will be available all day outside Seomra na Gaeilge in the Arts Block, a bus will be arranged to bring everyone safely from Dublin back to Maynooth after the Cilí but you must pay 10e for the Bus when buying the tickets to guarantee a space, we don't want anyone stranded in the big shmoke! It promises to be an excellent night and a great opportunity to get the shift through the medium of Irish!!
We'll be meeting up on the night before we depart in Seomra na Gaeilge for a wine reception before we all head down together to get the train at 20:30 to Dublin!
We really advise everyone to go as number 1 it's gonna be EPIC but uimhir a do, we shall all be heading home for Christmas and won't see eachother for ages (tear)
So an plean ná....... Ticéidí 3e taobh amuigh den Seomra na Gaeilge ar an Luain. Tickets 3e outside Seomra na Gaeilge. meeting together at 7 on Tuesday in Seomra na Gaeilge. Train at 20:30 and then céilí at 21:30!!
http://www.facebook.com/#!/events/254092937978698/
 


Má tá céist ar bith agaibh faoin chéilí, ná bíodh drogall oraibh dul i dteagmhail linn!

If you've any question, don't hesitate to get in contact with us, we don't bite!!

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi Mhaise Daoibh go leir!!

Le gach dea-ghuí
Dean & An Chuallacht!!

Twitter: @CuallachtMaNuad
Blag: cuallachtnagaeilgemanuad.blogspot.com
 

Wednesday, 16 November 2011


The Wanted Vs The Irish House Party- Glad you came
gerry nolan on guitar, declan quinn on whistle, eugene quinn on banjo, Gary Grant on Bodhran with Siva Kaneswaran, Jay mcguiness backstage at the late late show Nov 2011
00:01:48
Added on 12/11/2011
13,980 views

Nawhh......Nach muide atá brónach slán a rá le Oireachtas 2011!? Deireadh seachtaine den chéad scoth a bhí ann, gan dabht!! 
Beidh muid ag windáil go luath! ;) ;) ach i ndáirire, táimid fíor-bhuíoch as ucht an tacaíocht a fuair muid asaibh.. Táimid ag súil leis an gcéad bliain eile cheana féin!! Leitir Ceanainn 2012 bígí réidh!!

TÁBHACHTACH: Fad is atá sibh ag léamh an r-phoist seo, caith chluais(?) ar seo....ceann de na rudaí is fearr go bhfaca mé RIAMH. RIAMH. just dochreidable!!  http://www.youtube.com/watch?v=HZPE_PWNx3s&feature=feedf


Seo Amchlár don chéad seachtain eile...!

Déardaoin,   17ú     
Mar is gnáth, beidh ciorcal cómhrá de shaghas eicínt ar siúl i Chill, déanaigí iarracht a bheith i láthair agus sibh fhéin a chur in aithne dúinn! Tae i Chill i gcomhair euro amháin! =)

Dé Céadaoin 23ú

Beidh dream ón gcoiste ag déanamh agallamh le Raidío na Gaeltachta, faoi saol na gaeilge san Ollscoil, agus faoi na himeachtaí a bhí againn cheana féin. Bígí cinnte go bhfuil sibh ag éisteacht - beidh níos mó eolais agus nascanna le fáil ar facebook níos giorra don am, ach is deis iontach é seo nach raibh ag an gCuallacht riamh - táimid AR BÍS faoi!! =D

Déardaoin 18ú. 

LÁ GAN BÉARLA. 

-Mar is eol daoibh, beidh Seachtain Sláinte Intinne (Mental Health Week) ar siúl san Ollscoil an tseachtain seo chugainn. Mar chuid de seo, táimid ag eagrú feachtas "Lá Gan Béarla"  ar fud an Choláiste ar an 28ú la, chun airgid ar son Pieta House a bhailiú.Muna bhfuil a fhios agaibh faoin obair a dhéananns Pieta House, seo é an suíomh atá acu: http://www.pieta.ie/ 
- Má tá suim agaibh bheith páirteach le seo, seol teachtaireacht ar chugainn le bhur sonraí agus beidh muid in ann t-léinte agus a leithéid a shocrú daoibh. S'éard a mbeidh i gceist ná urraíocht a fháil gan Béarla a labhairt don lá ar fad. Beidh feachtas múscailte ar siúl againn trí Ghaeilge, agus bheadh muid an-bhuíoch as aon tacaíocht a mbeadh sibh in ann a thabhairt dúinn.

Comh maith le seo ar an lá seo, beidh Seomra na Gaeilge oscailte don lá ar fad - beidh tae, Café, brioscaí, srl, le fáil saor in aisce, agus comh maith le sin i rith an lae beidh cúpla Tournament Wii againn!

Chun críoch a chuir leis an lá seo, beidh CÉILÍ NA PHUBAILL ar siúl taobh amuigh de JH.

Tá an eolas ar fad le fecáil anseo : http://www.facebook.com/event.php?eid=288394681182494&ref=ts Agus tá súil againn go mbeidh sibh linn chun an lá iontach seo a chuir i gcríoch!! 

NÓTA TÁBHACHTACH: Má tá aon ceoltóirí traidisiúnta amuigh ansin (clann agus cairde san áireamh!) a mbeadh sásta séinnt leis an ngrúpa don céilí, tar i dteagmháil linn comh luath agus is féidir!!! 


WOOP beidh TAIDHM againn!!
Slán go fóill!
Cuallacht Na Gaeilge MáNuad
-- 
Cuallacht na Gaeilge Má Nuad

Monday, 14 November 2011

An t-Oireachtas


Chuaigh mé chuig an t-Oireachtas don chéad am an bhlian seo. An féile fíor cultúrtha na Gaeltachta at bhí ann. An ceist atá agam anois ná cén fáth nach bhuil an cultúr seo i ngach páirt den tír. Is breá liom amhráin séan-nós, ach cén fáth nach bhfui Bean Pháidín i gcairteacha na hÉireann? I mo thuairim féin is iad na rincí is fearr ná damhsa sean-nós agus windáil. Is ceangail é windáil idir sean-nós damhsa agus amhráin sean-nós. Tá sé á cleachtadh in áiteanna Gaeltachta agus tá iontach craic agus níor chonaic mé é nuair a bhí mé ag obair nó ag freastail ar Cholaistí Samhraidh. Is trua nach bhfuil sé á cleachtadh ar fud na tíre!

Táim ag smaoineamh ar feachtas Cultúr Gaeltachta a Spreagadh! Cé atá liom!